top of page

Kariyer Mentoru Programı

Kariyer Mentoru programı, deneyimli profesyonel Rotaryenlerle, daha fazla deneyim kazanmak isteyen Rotaraktörleri, kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olabilecek becerileri öğrenme ve geliştirme fırsatları sağlamak için birbirine bağlar.

AMAÇ:

Bu proje ile;

 • Rotaryen - Rotaractör arasında güçlü ilişkiler kurmak,

 • Rotaractörlerin, Rotaryen olmaları konusunda teşvik olmaları

 • Rotaryenlerin, tecrübe ve deneyimlerini aktararak geleceğin Rotaryenlerini yetiştirilmesine katkı sağlamaları

 • Rotaractörlerin farklı becerileri, yetenekleri ve kariyer olanaklarını keşfetmelerini sağlamak ve

 • Tecrübe ve yenilikçiliğin sinerjisini yaratmak amaçlanmaktadır.

HEDEFLER:

 • Standart ve sürdürülebilir bir proje tasarlamak,

 • Bölgemizde bir Mentor havuzu oluşturmak ve

 • Projenin uluslararası boyutta da aktif olarak, uluslararası mentorluk ve staj imkanları sunar haline gelmesini sağlamak hedeflenmektedir.

 

KAPSAM:

Proje, talep, meslek ve gönüllülük bazında Bölge Rotaractorleri ve Rotaryenlerini ve ihtiyaç durumunda dışardan destek verecek mentorleri kapsamaktadır.

İŞLEYİŞ:


Mentee'lerin oluşturduğu ihtiyaç haritasına göre eşleştiği mentor ile 4 ay boyunca belli bir program dahilinde ayda 2 kez buluşarak karşılıklı değer katacak iletişim şeklinde olacaktır.

MENTORLUK NEDİR:


EMCC (European Mentoring & Coaching Council) Mentorluğu aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.
"Mentorluk, gelişim odaklı sohbetler, deneyim paylaşımı ve rol modelleme yoluyla Mentor ve Mentee arasında beceri, bilgi ve uzmanlık paylaşımını içeren bir öğrenme ilişkisidir"

 • Taraflar arasındaki farklılıklara değer veren,

 • Birlikte öğrenmeyi amaçlayan, çift yönlü,

 • Çeşitli durumsal bağlamları içeren kapsayıcı bir ortaklıktır.

MENTORUN KAZANIMLARI:

 

 • Başkalarının gelişimine katkı sağlarken kendi yeteneklerini geliştirme,

 • Mentorluk sayesinde başkalarından öğrenme ve kişisel gelişim imkanı elde etme,

 • Yetenek odaklı çalışma ve yeteneğin farkına varma,

 • Daha geniş kurumsal ilişki ağına ulaşma.

 • Gençlerle iletişim kurma, onları ve değerlerini anlama, yeni fikirler ve bakış açısı kazanma imkanı elde eder.

ROTARY İLE HAYAL EDELİM

bottom of page